ul. Księcia Józefa 81, 30-206 Kraków Tel. 691-608-133; 693-608-133 Pon.- Pt. 08.00 - 22.00; Sobota 09.00- 17.00


PROMOCJA TYGODNIA

TERAPIA MANUALNA

Medycyna Manualna

Zajmuje się badaniem i leczeniem zaburzeń czynności różnych struktur układu ruchu, a w szczególności kręgosłupa. Przed przystąpieniem do terapii przeprowadza się z pacjentem wywiad lekarski oraz badanie palpacyjne i funkcjonalne narządu ruchu. Badanie to odbywa się zarówno w spoczynku jak i podczas ruchów czynnych oraz biernych. Są to ruchy bierne fizjologiczne, czyli złożone z toczenia i ślizgu powierzchni stawowych, oraz bierne naśladujące "grą stawową", czyli specyficzne dla każdego stawu przemieszczania powierzchni chrząstki stawowej. Terapeuta ocenia wygląd i konsystencję tkanek miękkich, zakres i jakość ruchu elementów kostnych oraz charakter oporów występujących podczas przemieszczania poszczególnych struktur układu ruchu względem siebie. Bada ruchy bierne kręgosłupa i ocenia odpowiedzi układu ruchu na czynniki szkodliwe dla struktur tego układu. Sam zabieg terapii manualnej jest całkowicie bezbolesny, a dzięki odpowiednim pozycjom ułożeniowym pacjenta i technice osiąga się zamierzony efekt leczniczy. Zmiany funkcjonalne w układzie ruchu, stanowiące przyczynę zespołu bólowego, ustępują po jednym lub kilku zabiegach manualnych. Zabiegi przyczyniają się do skrócenia czasu leczenia, z jednoczesnym zwiększeniem sprawności ruchowej i zdolności do podjęcia pracy zawodowej, przy równoczesnym ograniczeniu leczenia farmakologicznego.

Terapia Manualna wg Mulligan'a - mobilizacje połączone z ruchem wg. Mulligana
Terapię charakteryzuje:
• całkowitą bezbolesność podczas stosowania technik kinezyterapeutycznych
• funkcjonalne obciążenie powierzchni stawowych siłą grawitacji
• łączenie ruchu biernego, mobilizacyjnego w płaszczyźnie powierzchni stawowych z czynnym ruchem kątowym w tym samym stawie
• stosowanie docisku na końcu zakresu bezbolesnego ruchu
• wykonanie odpowiedniej liczby powtórzeń wyżej wymienionej procedury terapeutycznej
• polecenie "zadania domowego" dla Pacjenta, polegającego na wykonywaniu indywidualnie dobranych ćwiczeń

Ortopedyczna Terapia Manualna wg Kaltenborn – Evjenth
Łagodna odmiana terapii manualnej, polegająca na przesuwaniu (ślizganiu) powierzchni stawowych względem siebie. Powoduje lepsze ukrwienie, zwiększenie ilości mazi (substancji poślizgowej) i w konsekwencji sprawniejsze funkcjonowanie stawów.
Seria zabiegów 6-12, optymalnie 2-3 razy w tygodniu.

Masaż poprzeczny/głęboki wg Cyriaxa
Mechanizm działania głębokiego masażu poprzecznego oparty jest na kombinacji trzech efektów:
• Pourazowe przekrwienie - pomaga usunąć metabolity z uszkodzonej struktury.
• Ruch uszkodzonej struktury - zapobiega powstawaniu zrostów lub zrywa je, co po pomaga w optymalnym odtworzeniu blizny.
• Stymulacja mechanoreceptorów - wytwarza taką ilość aferentnych impulsów, która stymuluje tymczasowe znieczulenie, a to pomaga przygotować pacjenta do ćwiczeń.

Wskazaniami do masażu poprzecznego:
• Uszkodzenia mięśni, więzadeł oraz ścięgien.

Przeciwwskazaniami do masażu poprzecznego:
• Zwapnienia
• Reumatyczne uszkodzenia ścięgien
• Miejscowe zakażenia
• Choroby skóry

Głównym celem do zastosowania głębokiego masażu poprzecznego:
Mobilizacja uszkodzonej struktury w najbardziej optymalny sposób, przez co próbujemy utrzymać lub/i odtworzyć prawidłową jej ruchomość.
• Dla większości uszkodzeń masaż wykonujemy 3x tydzień, 15 minut 1 sesja, pierwszą sesją rozpoczynamy od masażu 10minutowego. W niektórych chronicznych przypadkach wydłużamy ten czas do 20 minut. Jeżeli leczymy więcej niż jedno miejsce, wówczas poświęcamy 10 minut na punkt.
• Są jednak 2 wyjątki, gdzie masaż wykonujemy w sposób progresywny. Jeżeli struktura jest zbyt wrażliwa palpacyjnie, przerwa pomiędzy sesjami zostaje wydłużona.
• Leczenie jest zakończone wówczas, gdy pacjent nie odczuwa już żadnych objawów, a badanie funkcjonalne jest negatywne.
MEDYCZNA TERAPIA SPORTOWANEUROMOBILIZACJAPNFSETTERAPIA TKANEK MIĘKKICH, PUNKTY SPUSTOWEĆWICZENIA Z UŻYCIEM SPRZĘTU THERA BANDKINEZIOTAPING / PLASTROWANIE DYNAMICZNEKOMPLEKSOWA TERAPIA PRZECIWOBRZĘKOWA

Galeria